medyum
4 sene önce Medyum tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve 1 yorum yapıldı.

Medyum ve İnanç

Medyum ve İnanç

Medyum bir inanç unsuru mudur merak edilen bir sorudur doğrusunu söylemek gerekirse. Aslında bakılırsa inanç unsuru olmasının yanı sıra iyi bir gözlemci tarafından incelendiğinde doğruluk payı diğer paranormal olaylara nazaran daha fazla olduğunu görmekteyiz. İnanç unsuru olduğunu var sayarsak dinsel bir zemine oturtmak gerekecektir. Hangi dinsel zeminde bunu tartışacağız orası muğlaktır. Çünkü her dinde medyumluk olsun kehanetleri yapan kahinlik olsun büyücülük ve falcılık olsun oldukça yer verilmektedir. Öncelikle İslam da bu tarz olgulara ne kadar yer verilip verilmediğine değinmek gerekecektir. Aslında bu tarz kavramlar kaynağını dinden almaktadırlar. Bu durumu şöyle açıklamak gerekecektir. Medyum ve diğer paranormal aktiviteler gerçek anlamıyla mistik olgulardır. Bu mistik olgular etrafında olaya yaklaşırsak mistisizm bir nevi vecd halinden bahsetmektedir. Biz bunu Şamanizm’de de görmekteyiz Tabi Şamanizm’de farklı ritüeller çevresinde görebilmekteyiz. Bu ritüeller ülkeden ülkeye de gelişim göstermektedir. Onlar dünyayı üçe bölmüşlerdir. Yeryüzü, yer altı ve gökyüzü diye ayırmışlardır. Bu ayrışmada gökyüzünde tanrı dedikleri Ülgen yaşar ve aydınlığı temsil eder. Yeraltında erklik tanrısı vardır ve kötülüğü temsil etmektedir. Şamanlıkta; ateş, su, ağaç gibi birçok kültlerde bulunmaktadır.

Benzer kültürler medyumlukta da bulunmaktadır. Yapılan ayinlerdeki benzerlikler bizi ister istemez bir inanç merkezi etrafında dolaştırmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre İslam mistisizmde bu tarz olgulara yer yoktur. İslam’da sorgulama yaratılış ve evren üzerine olabilir ama evrenin yaradılışına hükmetme veya ölümsüzlüğü formüle etme gibi güçlere erişmek olanaksızdır. Bu davranışlar inansı şirke sürükler ve iman açısından da tehlike arz eder. Bu açıdan bakıldığında İslam kompozisyonunda bu evreler sakıncalı ve tehlikelidir. Sadece İslami çerçevede değil medyumculuğun gereklerinin tam olarak bilmeyen insanlar için de sakıncalıdır.

Bir önceki Geleceğinizi Öğrenin Sürprizler Yaşamayın! makalesini okuyabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Geleceğinizi Öğrenin Sürprizler Yaşamayın! başlıklı makalemizde medyum hoca, medyumlar ve medyumluk hakkında bilgiler verilmektedir.

Benzer Yazılar
Şamanizm ve Medyum Hocalar
Şamanizm ve medyum hocalar arasında herhangi bir bağ yoktur çünkü medyum hocalar ilmini kullanmalıdır. İlim de sadece islami ilimlerde saklıdır. Eğer bir medyum hocaya çalışma yaptıracaksanız rahmani medyum ya da şeytani medyum olup olmadığını araştırın. İslami literatü...
medyum ilgisi
Medyum ilgisi doğuştan gelen bazı yetenekleri bulunan kişilere denir. İnsan yaratıldıktan sonra medyum ilgisi meydana gelir ve bu medyum yeteneğini faydalı şekilde kullanır. Allah insanları çeşitli özelliklerle donatarak diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bu üstün özelikl...
şifalı dualar nasıl bulunur
Manevi sorunlardan özellikle büyü, sihir ve nazardan kurtulmak için yapılan şifalı dualar nasıl bulunur? Dua dünyanın en önemli kavramlarından biridir. İnsanlar başları sıkıştıklarında yaratıcı olan Allah’ a sığınır ve dua ederler, hangi dinde veya ırkta olduğu fark ...
Yorumlar


medyum

Güvenilir Uzman Medyumlar Sizlerin Yanındadır.
Tema : Sipsi v1