medyum
2 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Gizli ilimler eskiden beridir var olan ilim dallarından biridir. Gizli ilimlerin içine yalnızca büyü girmemektedir. Bunun haricinde yıldızname bakımı cin musallatı, nazar değmesi, büyü yapımı ve bozumu gibi konuların tamamı da gizli ilimler arasında yer alır. İsteyen herkes gizli ilimler ile uğraşamaz. Bunun için doğuştan bazı yetenek, güçler ve sezgisel kehanetler ile doğmak gerekir. Gizli ilimler ile uğraşan kişilere ise medyum adı verilir. Gizli ilimler sayesinde dert ve sıkıntıları olan kişiler derman bulup hayatlarına devam etmektedir. Gerçek medyumlar hiçbir zaman insanların kötülüğü...
2 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Gizli ilimler tarihin her döneminde insanlar tarafından ilgi görmüş ve merak edilmiştir. Gizli ilimler ile uğraşan kişilere ise medyum denmektedir. Tarihte dahi padişahların yanlarında bu gibi izli ilimler ile uğraşan kişiler hep var olmuştur. Onların ilim ve yeteneklerinden yararlanılmıştır. Gizli ilimlerin birçok çeşidi ve türü bulunur. Yapılan büyüler, yıldızname bakımı, muska yapımı, büyü çözümü, vefkler gibi birçok farklı alt dala ayrılmaktadır. Gizli ilimlere vakıf olabilmek için ise doğuştan bazı yetenekler ve güçler ile doğmak gerekir. Yani isteyen herkes gizli ilimler ile il...
2 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Hüddam ya da başka bir deyişle ecinni ilmi; doğada sadece canlı varlıkların olmadığını, aynı zamanda cin, peri, hüddam ve meryema gibi soyut varlıklarında olduğunu savunan bir ilimdir. Bu ilme göre çevremizde gördüklerimizin dışında, yaşantımız üzerinde çok fazla etkisi olan doğaüstü veya olağanüstü tabir edebileceğimiz varlıklar mevcuttur. Bu varlıklar kontrol edilebilir ve kişilere hizmet etmesi sağlanabilir. Onların kişilere hizmet ettirmeye yönelten yani bir anlamda kişinin kölesi haline getirme durumuna ecinni ilmi denmektedir. Bazen cinlerin; insanların ruhunu ele geçirip, denetim altına...
2 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Gizli ilimler merak ediliyor ve araştırılıyor olmaya devam ederken, bunların arasında en çok bilinenlerin başında gelen havas ilmi; Allah’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi özelliklerinden faydalanılarak yaratılanlara çözümler bulan bilim kollarının genel ismidir. Maddi bilim dallarından insan anatomisi, matematik, astronomi ve doğa bilimini; manevi bilimlerden ise ebced ilmi, cifr ilmi ve Esma-ül Hüsna ilimlerini kapsar. Bu ilme ait bilgileri Kur-an’ı Kerim ilmiyle sentezleyip çeşitli çözümler üretir. Havas ilmi ruhani varlıklar vasıtasıyla yapılan bir ilimdir. Havas ilmi sadece cinlere hükmetmek...
2 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Gizli ilimler, adından da anlaşılacağı gibi az sayıda özel ve seçilmiş insanın bildiği ve bildiklerini uygulamaya geçirebildiği, normal insanlar için esrarengiz halini korumaya devam eden bilgi alanları ve yerine göre sanat olarak adlandırılabilecek durumlardır. İnsanlık tarihi boyunca çeşitli gizli öğretiler ortaya çıkmış, ancak bazıları zaman içinde gizemini kaybetmiş ve yok olmuş; bazıları ise varlığını günümüze kadar sürdürebilmiş öğretiler mevcuttur. Gizli ilimler hakkında insanlar genellikle bahsi geçen ilmin adını bilirler ve ne olduğuna dair kısa bilgiye sahip olabilirler. Ancak...
3 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Mutluluğa Kavuşturan Medyum Hizmetinizde
Son zamanlarda insanların en çok merak ettiği konulardan birisi de budur. Çünkü insanlar geleceklerini her zaman merak eder, gelecekte bana ne olacak ya da kimler beni gelecekte engellemeye çalışacak gibi türlü düşünceler içlerine girerler, bu tür durumlarda gidilecek adres her zaman medyumlardır. Bu medyumlar tam olarak ne iş yapar kimse tam anlamıyla bilmez, şimdi bunu bakalım; bilinçaltında oluşan olayların gidişatıyla ilgili bilgi ve tecrübeleriyle, sezgilere dayalı gelecekteki olayları tahmin edip doğru yorumlarda bulunma yeteneğinde bulunan kişiye medyum denir. Medyum deyince bazı insanlarımız korkar...
4 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Sezgisel Kehanetler
Sezgisel kehanetler medyumların duru görü yeteneğini kullanarak yaptığı bir transa geçiş yöntemi olarak bilinmektedir. Trans yöntemi kullanan medyum hocalar içresinde kehanet vererek adeta dünyanın şeklini değiştiren kişilerde vardır. Bu medyumlar bir elin parmaklarını maalesef geçmez. Kehanetleri ve medyumu iki ayrı bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümleri incelediğimizde zihinsel ve sezgisel olarak ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Zihinsel olanlar daha çok fazla bir özel yetenek istemeyen biraz da bilime dayalı fal dediğimiz kavramlardır. Bunlardan astroloji hariç diğerlerini fal kategorisine almak müm...
4 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
telepati, medyum
Telepati ve medyum duyu ötesi algılarda bulunarak kişinin beynini kontrol etme şansına sahiptir. Medyum aynı zamanda telepati yaparak kişinin düşüncelerini okuyabilir. Telepati dediğimiz duyu ötesi algılar aslında insani bir yetenektir. Biz buna uza duyum veya ruhsal görü de diyebiliriz.  Bu iki kavram birbiriyle karıştırılmamalıdır. Aslında paranormal kavramlar neredeyse hepsi iki kavram üzerinde farklı terimler etrafında dönmektedir. En yalın anlamıyla; zihinsel ve sezgisel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zihinsel duyularla algılayabildiğimiz uza duyum yani telepati yoluyla zihinler arası kurduğumuz ...
4 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
sihir, büyücüler, medyumlar
Sihir yapma olayında medyum hocalar karıştırılmamalıdır. Çünkü sihir konuların da büyücüler başta yer alır medyumların büyücülükle işi olmamalıdır. Sihir denilen şey insanlarla tabiat üstü varlıkların arasında bir takım gizli ilişkilerin bulunduğu ve insanın anlayış ve algılayışını aşan bilinmeye kuvvetler tarafından yönetildiğine olan inancın bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.Bu konuda en güçlü etkiyi insan hastalıklarına etki eden bitkiler ve sulardan elde edilen ilaçlar sihri olan inancı oluşturmaya neden oldular.Totem din görevlileri bir takım bitki köklerinden ve içer...
4 sene önce Medyum tarafından yazıldı!
Medyum ilmi
Medyum ilmi tüm gizli ilimleri kapsayan konuları bilen kişinin sahip olduğu yüksek bilgi unvanıdır. Medyum hocanız bu bilgiye sahiptir! Manevi yönden insanların güçsüz olduğu dönemler bulunmaktadır. bu güçsüz olan dönemlerde yoğun olarak aşk acısı çekilmektedir. Aşk acısı çeken kişilerin kendilerini bu anlamda daha iyi yapmaları için medyum olan kişiler ile irtibata geçtikleri görülmektedir. Bu irtibat sonucunda aşklarına karşılık bulamayan kişiler kendilerine iyi bir büyü yapılmasını sevdikleri kişilerin geri dönmeleri konusunda yardımcı olunmasını istemektedir. Medyum Aslan ise bu anla...
1/3123


medyum

Güvenilir Uzman Medyumlar Sizlerin Yanındadır.
Tema : Sipsi v1