medyum medyumlar

medyum
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Aşk dünyanın en kutsal duygularından biridir. Herkes ömründe en az bir kez olsun aşk duygusunu tatmıştır. İsteriz ki karşımızdaki kişi de bizim onu sevdiğimiz kadar çok sevsin ve aşık olsun. Ancak bu her zaman mümkün olmaya bilir. Siz aşkınızdan yanıp tutuşuyor olsanız bile karşınızdaki kişi buna kayıtsız kalabilir ve sizi sevmeyebilir. Bu sorunlar karşısında ise aşık olan taraf aşk acısı çekmeye başlar ve hayatı olumsuz yönde etkilenir. Böyle durumlarda ise durumu kabullenmek ve ömür boyu aşk acısı çekmek yerine uzman medyum hocalardan yardım alarak aşk büyüsü yaptırabilir ve karşın...
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Cinler hacmi kütlesi olmayan varlıklardır. Gözle görülemezler, normal insanlar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Yerler, içerler, yıkanırlar. Bizimle aynı alemde yaşadıkları ancak gözle görülemeyeceği bilinmektedir. Cinler alemi ile iletişim içine girebilen tek kişi medyum hocalardır ve bu ilme sahip olan kişilerdir. Medyum hocalar doğuştan gelen yetenekleri ve ilimleri sayesinde cinler alemi ile iletişim içinde olabilir ve onları görebilirler. Medyumların cinler ile iletişim içinde olabilmesinin nedeni ise manevi güçleri ve sezgileridir. Medyum konusunda yardım almak isteyenler ve sorunlarına çare araya...
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Hayatımızın her döneminde içinden çıkamadığımız çeşitli olaylar ve durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bazen hukuki bir sorun, bazen maddi bir sıkıntı, bazen de ruhsal çöküntü yaşayabiliriz. İnsan olarak her türlü olumlu ve olumsuz durumlar bizim içindir. Hukuki bir sorununuz olduğunda size en doğru desteği verecek olan iyi bir avukat olacağı gibi, maddi sorunlar yaşadığınızda da bunu çözebilecek olan bir bankadan yardım almak durumundayız. Manevi sıkıntıya düştüğümüzde ise bize yardımcı olabilecek kişi bir medyum olacaktır. Medyumlar manevi sıkıntılarla boğuşan kişilere d...
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Nazar hepimizin bildiği üzere, kişilerin kötü enerjilerini yollamasıyla kendimizde hissettiğimiz olumsuz hallerin hepsine verilen genel addır. Halka arasında nazar ve nazardan korunmak için yapılan en bilindik hareket nazar boncuğu taşımaktır. Ancak nazar boncuğu her zaman işe yaramayabilir. Bazen öyle kötü bir enerjiyle yükleniriz ki incik boncukla kendimizi bu durumdan kurtarmamız mümkün olmayabilir. Bir medyum manevi sorunlara nasıl çözüm bulabilir diyecek olursanız da; her türüyle olduğu gibi nazar konusuyla da medyumlar bize destek verebilir. Düştüğümüz zor durumdan işinin ehli, uzman ve güvenil...
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Astroloji; halk arasında yıldızname olarak da adlandırılan gezegenlerin hareketlerine göre insanların kişiliğini, yaşamını, yaşayacağı olayların tümünün hesaplanabildiği ve burçlara göre de yorumlanan bir ilimdir. Yıldızname bakımı aslında insanlık tarihi kadar eski bir ilgi alanıdır. Eski Mısır ve Sümer toplumlarında yaygın olarak kullanıldığı da bilinen bu uygulamalar günümüze kadar önemini hiç yitirmemiştir. Öyle zamanlar olmuştur ki ülkelerin başındaki imparatorlar, krallar ve üst düzey yetkililer yıldız fallarına baktırmadan asla önemli kararlar almaz, savaşa girmezlermiş. Yı...
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Hüddam ya da başka bir deyişle ecinni ilmi; doğada sadece canlı varlıkların olmadığını, aynı zamanda cin, peri, hüddam ve meryema gibi soyut varlıklarında olduğunu savunan bir ilimdir. Bu ilme göre çevremizde gördüklerimizin dışında, yaşantımız üzerinde çok fazla etkisi olan doğaüstü veya olağanüstü tabir edebileceğimiz varlıklar mevcuttur. Bu varlıklar kontrol edilebilir ve kişilere hizmet etmesi sağlanabilir. Onların kişilere hizmet ettirmeye yönelten yani bir anlamda kişinin kölesi haline getirme durumuna ecinni ilmi denmektedir. Bazen cinlerin; insanların ruhunu ele geçirip, denetim altına...
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Büyüler; zaman, mekan, durum ve kişiye göre değişebilen oldukça geniş bir yelpaze içinde yapılabilen çalışmalardır. Yani; kişilerin aşk hayatı, iş durumu, sağlığı, nazar, cin musallatı ve aklınıza gelebilecek her konuda büyü çalışması yapmak mümkündür. Büyüler uygulama esnasında karşıdaki kişiye farklı şekillerde uygulanabilir. Yedirip, içirmek yoluyla, bir yere asılarak, yakılarak, üzerinde taşıyarak büyü çalışmaları hayata geçirilebilir. Büyü ve medyum ilişkisi elbette ki vardır. Büyüler ancak gerçek ve güvenilir bir medyum tarafından hazırlanıp uygulanırsa işe yarar. İ...
Görüntülenme
3 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Medyumluk yeteneği herkeste var mıdır sorusuna cevap vermeden önce medyum nedir önce ona açıklık getirmek lazımdır. Medyum; bizim göremediğimiz alem ile ilişki kurabilen, telepatik güçleri kuvvetli olan, doğanın bahşettiği sezgisel güçlerini doğru yönlendirip kullanabilen, ilmi bilgileri kuvvetli, İslami kurallara uyan kişidir diyebiliriz. Medyumlar; bilinçaltlarında oluşan olayların normal gidişatı, mevcut ilmi bilgilerini değerlendirebilme yetenekleri, sezgisel güçleri sayesinde de gelecekte oluşabilecek durumları ya da olayları tahmin etme ve hissetme gücüne sahiptirler. Doğuştan hepimizde doğal...
Görüntülenme
4 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Gizli ilimler merak ediliyor ve araştırılıyor olmaya devam ederken, bunların arasında en çok bilinenlerin başında gelen havas ilmi; Allah’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi özelliklerinden faydalanılarak yaratılanlara çözümler bulan bilim kollarının genel ismidir. Maddi bilim dallarından insan anatomisi, matematik, astronomi ve doğa bilimini; manevi bilimlerden ise ebced ilmi, cifr ilmi ve Esma-ül Hüsna ilimlerini kapsar. Bu ilme ait bilgileri Kur-an’ı Kerim ilmiyle sentezleyip çeşitli çözümler üretir. Havas ilmi ruhani varlıklar vasıtasıyla yapılan bir ilimdir. Havas ilmi sadece cinlere hükmetmek...
4 ay önce Medyum tarafından yazıldı!
Gizli ilimler, adından da anlaşılacağı gibi az sayıda özel ve seçilmiş insanın bildiği ve bildiklerini uygulamaya geçirebildiği, normal insanlar için esrarengiz halini korumaya devam eden bilgi alanları ve yerine göre sanat olarak adlandırılabilecek durumlardır. İnsanlık tarihi boyunca çeşitli gizli öğretiler ortaya çıkmış, ancak bazıları zaman içinde gizemini kaybetmiş ve yok olmuş; bazıları ise varlığını günümüze kadar sürdürebilmiş öğretiler mevcuttur. Gizli ilimler hakkında insanlar genellikle bahsi geçen ilmin adını bilirler ve ne olduğuna dair kısa bilgiye sahip olabilirler. Ancak...

2017 de Tüm Zamanların En iyi medyum-medyumlar.com Sitesi Hizmetinizde.
Tema : Sipsi v1